DR. NİHAN KIRBAŞ

Dr. Nihan Kırbaş

Eğitim

  • Yüksek Lisans – Tıp Fakültesi – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Tıpda Uzmanlık – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
  • Yan Dal Uzmanlık – Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim

  • Dr. Arş. Gör. – Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi – 2001/2006
  • Uzman Dr. – Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi – 2006/2009
  • Yan Dal Araş. Gör. – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Beslenme – 2009/2014
  • Uzman Dr. – Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi – 2014/2018

Tıpda Uzmanlık Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Febril Nötropenili Hastaların Değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Doç Dr. Tülin Revide Saylı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  • Ankara Tabipler Odası
  • Pediatrik Gastroenteroloji Derneği

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Düşünülen Çocuklarda Özofagusun Endoskopik Bulguları ile Histopatolojik Sonuçları Arasındaki İlişkinin Retrospektif Analizi

Tez Danışmanı: Prof Dr. Aydan Kansu