KARACİĞER BİYOPSİSİ

Perkütan karaciğer biyopsisi  (cilt üzerinden) diğer karaciğer biyopsi yöntemlerine göre daha basit, hızlı ve en çok uygulanan yöntem olarak  çocuk hastalarda da kullanılmaktadır.    İşlem öncesinde hastanın öyküsü ve fizik incelemesi yapılmalı, kullandığı ilaçlar sorgulanmalı ve kanama profiline bakılmalıdır. Kanama zamanını uzatacak ilaçlar bir hafta önceden kesilmelidir. Biyopsi öncesinde yer kaplayan lezyonlar açısından karaciğerin ultrasonografik olarak incelenmesi yapılmalıdır. Karaciğer biyopsisi sedasyon ve biyopsinin yapılacağı yere lokal anestezi uygulanarak yapılır. Tekniğine uygun şekilde ve sterilizasyona uygun olarak yapıldığı takdirde komplikasyon oranı 1/1000’dir.

KARACİĞER BİYOPSİSİNİN YAPILDIĞI DURUMLAR

  • Kolestatik karaciğer hastalıkları
  • Açıklanamayan enzim yüksekliği ve karaciğer büyüklüğü
  • Hepatit B ve C evrelendirilmesi
  • Karaciğere metabolik ve depo hastalıkları
  • Wilson hastalığı karaciğere dokusunda kuru bakır tayini için
  • Alkolik olmayan karaciğer yağlanması ve otoimmun hepatitlerin tanısı ve evrelendirilmesi için
  • İlaç ilişkili hepatit
  • Sistemik hastalıkların karaciğere tutulumunun değerlendirilmesi
  • Karaciğerde yer kaplayan lezyonlar
  • Karaciğer naklinde rejeksiyon değerlendirilmesi için

İşlem sonrasında hasta  2 saat boyunca monitörize edilmelidir ve vital bulgular her 15 dakikada  bir kaydedilmelidir. 2 saatten sonra hastanede kaldığı sürece saatlik takipler yapılmalıdır. Karaciğere biyopsisi yapılan hastalar mümkünse bir gün hastanede yatırılıp izlenmelidir.