KOLONOSKOPİ NEDİR?

Kolonoskopi kalın bağırsağın ucunda ışık ve kamerası olan özel bir aletle kısmen ya da tamamen incelenmesi işlemidir. Çocuklarda kolonoskopi uygulaması 20-25 yıllık bir geçmişe sahiptir. Teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak 1070’lerdeki fiberoptik endoskopiden günümüzde çok küçük çaplı elektronik videoendoskoplara gelinmiştir.

Kalın barsaklar rektum ve çekum arasında uzanan tübüler bir organdır.         Dünya genelinde pediatrik hasta grubunda kolonoskopi işlemi için kısa süreli sedasyon ile işlem yapılmaktadır. Hastaya işlem esnasında anestezi uzmanı tarafından uygun dozda ilaç verilir ve işlem yapılır. Bu ilaçların etki süresi çok kısa olduğu için ilaç verilmesi kesildikten çok kısa bir süre sonra hasta uyanır. Kullanılan ilacın artık etkileri nedeniyle işlem sonrası hastanın dikkat gerektiren işleri yapmaması, bu yüzden yanında ailesi ile gelmesi önerilir. Hasta çoğunlukla sol yanına yatar pozisyonda iken kolonoskopi yapılır. İşlem öncesinde mutlaka rektal tuşe yapılmalıdır ve gözle anüs etrafına dikkatlice bakılır. Daha sonra kolonoskopi aleti dikkatli bir şekilde makadın içerisine itilerek işleme başlanılır.İşlem sırasında kolay ilereleyebilmek için hava verilmesi gerekmektedir. işlem sonlandırılırken hastanın işlem sonrası gerginlik ve ağrı duymamasını sağlamak amacıyla da verilen hava geri alınır. İşleme başlandığında sırasıyla rektum, rektosigmoid bölge, sigmoid kolon, inen kolon, transvers kolon, çıkan kolon, çekum görüntülenir. Daha sonra çekumdan ince barsağın son kısmına geçilir. Kolonoskopide asıl inceleme kolonoskop çıkartılırken geriye doğru yapılır.

Konusunda deneyimli uzman hekimlerin yaptığı endoskopik işlemler erken teşhislere olanak sağlayarak hayat kalitesini artırmakta ve çoğu zaman hayat kurtarmaktadır.

KOLONOSKOPİ İŞLEMİ KİMLERE YAPILIR?

Kolonoskopi işlemi tanı ve bazen de tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Tanı amaçlı kullanıldığı durumlar

1-  Rektumdan olan aktif ya da gizli kanamalar

2- İnflamatuar bağırsak hastalıkları

3- Polip şüphesi- Ailevi polipozis sendromları

4- Kronik ishal ( 15 günden daha uzun süren ishaller)

5- Açıklanamayan karın ağrısı

6- Malabsorbsiyon –  15 günden daha uzun süren yağlı, mukuslu, kötü kokulu dışkılama

7- Dışkılama alışkanlığında değişiklikler

8- Ailede gastrointestinal kanser öyküsü ( Erişkin hastalarda daha çok kullanılmaktadır)

9- Romatolojik ve endokrinolojik hastalıkların bağırsak tutulumunu incelemek

Tedavi amaçlı kullanıldığı durumlar;

1-Polip çıkarılması

2-Yüzeyel kanserlerin tedavisi

3-Darlıklara müdahale etmek

4-Kanamaların tedavisi

kolonoskopi ankara

İŞLEM ÖNCESİNDE KESİNLİKLE BİLİNMESİ GEREKEN DURUMLAR

1- İşlem öncesinde 8-12 saat aç ve susuz kalınması gerekmektedir.

2- Çocuk hastanın eşlik eden şeker hastalığı, böbrek hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı mutlaka doktoru ile paylaşılmalı gerektiği durumlarda hastalığı ile ilgili dalın uzmanlarından görüş alınmalıdır.

3- Kullanılan ilaçlar mutlaka paylaşılmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçların işlem öncesinde kesilmesi gerekmektedir.

4- Kalp kapağı hastalığı olan çocuklarda işlem öncesinde koruyucu antibiyotik uygulaması gerekmektedir.

İŞLEME BAĞLI GÖRÜLEBİLECEK RİSKLER

Kolonoskopinin uzman bir ekip tarafından yapılması durumunda komplikasyon oranı çok düşüktür. Anestezi eşliğinde yapılan işlemlerde genellikle komplikasyonlar anestezi ile ilişkilidir. Ancak içinde anestezi uzmanının da yer aldığı sedasyon ekibinde işlemin başarı oranı  % 100 ‘dür. Çok nadir olmakla birlikte kanama, organ delinmesi gibi durumlar ile karşılaşılabilir.