PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG)

Ağızdan beslenemeyen ve ağızdan beslenmesi yeterli olmayan hastalarda PEG takılması gereklidir.Bu hastalar;

1-Nörolojik sorunu olan

2-Konjenital kalp hastalığı olan

3-Kronik solunum yolu hastalıkları ( Kistik Fibrozis)

4-Kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları

5-Yarık damak- dudak gibi ağız bölgesinde malformasyonu olan çocuklar

6-Ciddi travma ve yanıklar gibi hipermetabolik durumlar

7-Kanser tedavisinde beslenme rehabilitasyonu gereken hastalar

Ayrıca çocuk hastalarda

– gereken kalorinin %80’inden azının ağızdan alınabilmesi

– son bir ayda yetersiz kilo alımı (2 yaşından küçük çocuklarda)

– son 3 ayda kilo alamama veya kayıp

– yaşa ve boya göre ağırlık eğrisinde 2 persentilin üzerinde kayıp

– beslenme süresi günde 4 ssatten daha fazla uzuyorsa

PEG ile beslemek gerekmektedir.

Merkezlere göre değişmekle birlikte çocuklarda en çok nörolojik problemi olan hastalara PEG açılmaktadır. PEG 1980’li yıllarda bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. PEG diğer endoskopik işlemlere benzer şekilde endoskopi ünitesinde anestezi uzmanı eşliğinde sedasyon yapılarak uygulanır.  Önce endoskopi ile mideyi görüntüledikten sonra işleme başlanır. Gastroskopun ışığının karın duvarına yansımadığı durumlarda PEG açılmamalıdır. İşlem bitiminde de PEG yerleşimi kontrol edilerek işleme son verilir. PEG takılmasından sonra 8-12 saat pansuman yerinde kalır. Kanama ve sızıntı kontrolu yapılır. ilk hafta sabah akşam pansuman yapılır. PEG beslenmesine 12-24 saatten sonra başlanır. Beslenme ürünleri ve beslenme eğitimleri ile  ilgili ailelere hemşirelik hizmeti verilmektedir.